Welkom bij

DPA-HOLLAND

Vereniging voor verzamelen en restaureren van militaire voertuigen
MEER INFOLID WORDEN?AANVRAGEN & VERZOEKEN

DPA-Holland

DPA-Holland is een Nederlandse vereniging voor eigenaren van oude legervoertuigen. De vereniging is opgericht voor liefhebbers van militaire geschiedenis en oude voertuigen die hun passie willen delen met gelijkgestemde individuen. Om lid te worden van DPA-Holland, moet men in het bezit zijn van ten minste één legervoertuig dat minimaal 25 jaar oud is. Leden van de vereniging organiseren regelmatig bijeenkomsten en evenementen, waarbij zij hun voertuigen aan het publiek laten zien. Bovendien werkt DPA-Holland samen met andere organisaties en verenigingen om de geschiedenis van oude legervoertuigen te behouden en te promoten.

Rob voorzitter

Geschiedenis

DPA-Holland werd opgericht in 1989 door een groep liefhebbers van militaire geschiedenis en oude legervoertuigen. De vereniging ontstond uit de behoefte om een gemeenschap te creëren waarin eigenaren van oude legervoertuigen elkaar konden ontmoeten en hun passie konden delen. Het doel van de vereniging was om de geschiedenis van oude legervoertuigen te behouden en te promoten. Sindsdien is DPA-Holland uitgegroeid tot een bloeiende gemeenschap van eigenaren van legervoertuigen die regelmatig bijeenkomsten en evenementen organiseren om hun voertuigen aan het publiek te laten zien.

Lid worden?

DPA is een vereniging en kent volgens de statuten MAXIMAAL 200 leden. Kunt u voldoen u aan de gestelde criteria dan kunt u lid worden van DPA.

Als lid zien we u graag minimaal 1x per jaar op een door DPA georganiseerd evenement, tevens stellen we hulp zeer op prijs. Ook het zelf organiseren van een evenement behoort tot de mogelijkheden.

Lees de voorwaarden op de volgende pagina

Meer informatie

Wat doen we bij onze club?

RECENTE EVENEMENTEN


Van maart tot en met oktober organiseren wij bijna elke maand een clubweekend, koffieklets, museumbezoek of bijvoorbeeld een bevrijdingsweekend.
BETER GAAT HET NIET WORDEN?

BELANGRIJKE CIJFERS


Wat hebben we tot nu toe bereikt?
0
VOERTUIGEN IN ONZE CLUB
0
LEDEN
1
EVENEMENTEN 2024
2023
SINDS

FAMILIE
WEEKEND
KAMPEREN
HAVELTE!

Welke doelstelling heeft:

DPA-HOLLAND


Het verzamelen, restaureren en koesteren van militaire voertuigen, welke ouder zijn dan 25 jaar. Het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

EVENEMENTEN

Het houden van bijeenkomsten, rondritten en het organiseren van evenementen waarbij de voertuigen centraal staan.

CONTACTEN

Het onderhouden van contacten en met gelijkgerichte verenigingen, die de hiervoor vermelde doelstelling onderschrijven.

MANIFESTATIES

Het verlenen van medewerking aan optochten en/of manifestaties om het publiek de voertuigen te tonen.

ADVIES

Het aanmoedigen, stimuleren en adviseren bij restauratie- en renovatiewerkzaamheden aan de voertuigen.

NIEUWSBRIEVEN

Het informeren van leden middels nieuwsbrieven over de activiteiten van de vereniging

DOELSTELLING

Verder alles wat kan bijdragen tot het gestelde doel.


ONS BESTUUR

Het dagelijks bestuur verzorgd de financiën, ledenadministratie en planning en coördinatie van evenementen en clubbijeenkomsten
Lou Spijker
Lou Spijker
Vicevoorzitter en webmaster
Vicevoorzitter@dpa-holland.nl
Rob van der Meer
Rob van der Meer
Voorzitter
voorzitter@dpa-holland.nl
Nico Wolters
Nico Wolters
Secretaris
secretaris@dpa-holland.nl
Henk-Jan van Toorn
Henk-Jan van Toorn
Penningmeester
penningmeester@dpa-holland.nl
Willemien weits
Willemien weits
Bestuurslid
bestuur@dpa-holland.nl
Peter van den Berg & Erik Buitenweg
Peter van den Berg & Erik Buitenweg
Keurmeesters
keurmeester@dpa-holland.nl
Wil je iets zeggen?

ONZE LEDEN AAN HET WOORD


Berichten van het front

LAATSTE NIEUWS


Laatste nieuwtjes, roddels en achterklap, lees het hier!

Vullen website

We zijn op de achtergrond druk bezig om de site te voorzien van de diverse informatie.We ontvangen graag uw foto van uw voertuig (DPA LEDEN), we hebben nu groepen van verschillende merken gemaakt en geen persoonlijke pagina’s meer....

Generaaltjes naar de beurs!

Generaaltjes naar de beurs! Naar de KTR beurs welteverstaan. De Generaaltjes website, gemaakt en onderhouden door militaria-hobbyisten, blijft groeien. Op de KTR beurs geven wij u de mogelijkheid om eens kennis te maken, ideeën uit te wisselen of andere vrage...

Koffieklets Sindorf

Zaterdag 18 februari zij wij te gast bij Stef Sindorf. Stef heeft een zeer grote verzameling van legervoertuigen. We kunnen wel spreken van een museum. Vanaf 10:30 staat de koffie klaar. Ronde voor het museum van Stef. Eventueel aan rondje over het terrein. Ro...

DPA-HOLLAND

Vereniging voor verzamelen en restaureren van militaire voertuigen
MEER INFOLID WORDEN?