Lid worden

DPA is een vereniging en kent volgens de statuten MAXIMAAL 200 leden. Kunt u voldoen u aan de gestelde criteria dan kunt u lid worden van DPA.

Als lid zien we u graag minimaal 1x per jaar op een door DPA georganiseerd evenement, tevens stellen we hulp zeer op prijs. Ook het zelf organiseren van een evenement behoort tot de mogelijkheden.

DPA is een vereniging die zich bezighoudt met het verzamelen en restaureren van militaire voertuigen, welke ouder zijn dan 25 jaar. DPA is geen merken-club. U vindt binnen onze vereniging diverse merken; Jeep, DAF, GMC, Dodge enz., kortom een bonte mengeling van merken en soorten. De naam DPA, “Dads Peace Army”, is ontstaan tijdens een vakantieweek van een aantal “groene vrienden” die met hun militaire voertuigen een rondtoer maakten door België. Bij hen ontstond het idee een club op te richten. Begin 2003 hebben we onze naam veranderd in “Dutch Peace Army”.DPA is een vereniging voor de hele familie, die gezellig met elkaar samen zijn zonder teveel te moeten. De DPA evenementen zijn altijd zodanig van opzet, dat iedereen wat van zijn gading kan vinden. De evenementen van DPA vinden voornamelijk plaats in de noordelijke provincies.
Onze jaarlijkse activiteiten kunt u vinden onder agenda op deze site.

Doelstelling

De vereniging heeft ten doel:

a. Het verzamelen, restaureren en koesteren van militaire voertuigen, welke ouder zijn dan 25 jaar.
b. Het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Zij trachten dit te bereiken door:

a. Het houden van bijeenkomsten, optochten, ritten en het organiseren van evenementen waarbij de voertuigen centraal staan.
b. Het verlenen van medewerking aan optochten en/of manifestaties om het publiek de voertuigen te tonen.
c. Het rondsturen van een clubblad aan de leden, betreffende de activiteiten van de vereniging.
d. Het onderhouden van contacten met gelijkgerichte verenigingen, die de hiervoor vermelde doelstelling onderschrijven.
e. Het aanmoedigen, stimuleren en adviseren bij restauratie- en renovatiewerkzaamheden aan de voertuigen.
f. Verder alles wat kan bijdragen tot het gestelde doel.

Lid worden

DPA is een vereniging en kent volgens de statuten MAXIMAAL 200 leden.
Voldoet u aan de onderstaande voorwaarden dan kunt u lid worden van onze vereniging mits er natuurlijk plaats is.

Voorwaarden

1. Het voertuig is een legervoertuig en is ouder dan 25 jaar.
2. Het voertuig is voorzien van een kenteken, heeft een kentekenbewijs.
3. Het voertuig is in originele staat, en heeft een juiste kleur.
4. Onze keurmeester keurt uw voertuig op bovenstaande, bekijkt de technische staat van het voertuig en geeft u zonodig advies, zie 24 puntenlijst

Kunt u voldoen u aan de gestelde criteria dan kunt u lid worden van DPA.

Als lid zien we u minimaal 1x per jaar op een door DPA georganiseerd evenement, tevens stellen we hulp zeer op prijs.
Ook het zelf organiseren van een evenement behoort tot de mogelijkheden.

Kosten

Lidmaatschap: € 40,00 per jaar.
Inschrijfkosten: € 15,00 eenmalig.
Keuringskosten: € 20,00 per voertuig.

Geïnteresseerd in DPA?

Wilt u wel lid worden van DPA maar u kunt (nog) niet voldoen aan de gestelde criteria of er zijn al (maximaal) 200 leden, dan kunt u zich opgeven als geïnteresseerde in DPA.

U kunt u dan aanmelden en wordt dan op de geïnteresseerden lijst geplaatst. Zonder financiële verplichtingen naar de vereniging. Onze website is dan uw informatiebron! Kunt u voldoen aan de gestelde criteria of er is weer plaats op de ledenlijst dan wordt u lid van DPA.