Contact

Voorzitter DPA Holland

Rob van der Meer

voorzitter@dpa-holland.nl

06-57087555

Vicevoorzitter DPA Holland

Lou Spijker

vicevoorzitter@dpa-holland.nl

Secretaris DPA Holland

Nico Wolters

secretaris@dpa-holland.nl

Penningmeester DPA Holland

Henk-Jan van Toorn

penningmeester@dpa-holland.nl

06-34854464

Bestuurslid DPA Holland

Willemien Weits

bestuur@dpa-holland.nl

Webmaster DPA-Holland

Lou Spijker

webmaster@dpa-holland.nl

Wijzigingen doorgeven

Adreswijzigingen en overige wijzigingen zo spoedig

mogelijk doorgeven aan het secretariaat via de mail.

Contributie

Contributie: € 40,00 per jaar

Inschrijfgeld: € 15,00 (eenmalig)

Keuringskosten: € 20,00

Bankrekeningnummer DPA Holland Nieuwleusen is:

NL 38 RABO 0310 2378 66. Het verenigingsjaar van

DPA loopt van Januari t/m December. DPA Holland is

ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Arnhem

onder nummer 40125581. DPA Holland is aangesloten

bij de FEHAC.