Uitnodiging voor DPA-Leden Algemene leden vergadering

Post 30 of 72
Uitnodiging voor DPA-Leden Algemene leden vergadering

 

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering​

 

Beste DPA Leden,

 

Hiermee nodigt het bestuur van DPA – Holland u uit voor het bijwonen van de 21ste algemene ledenvergadering welke gehouden zal worden op zaterdag 13 januari 2018 in het P.M.T. te Havelte. U wordt verwacht om 13.00h om dan onder het genot van een kop koffie bij te praten met de overige aanwezigen. Om 13.30h zal de voorzitter de vergadering openen. Na afloop is er een nieuwjaarsreceptie met een  borrelhapje en een drankje. Tevens is het mogelijk de contributie contant af te dragen aan de penningmeester, graag gepast betalen!

 

Een belangrijk punt welke wij met u willen bespreken is het evenement HAVELTE 2018

Wij hopen van harte dat u in de gelegenheid bent om aanwezig te zijn.

Parkeren uitsluitend op het parkeerterrein van het PMT, niet op de rijweg. Het PMT ligt aan de oprijlaan naar de Johannes Post Kazerne Johannes Postweg 5 7973 JB Darp 0521 34 12 97

 

Op de agenda staan de volgende punten (definitieve agenda wordt bij aanvang geprojecteerd):

 

 • Gastspreker.
 • Behandeling notulen van de vorige vergadering. Deze notulen staan afgedrukt in het clubblad Black Out juli 2017.
 • Jaarverslag 2017 door de secretaris.
 • Leden (aantal)
 • Black out (clubblad)
 • Havelte 2018 (Hunenbedtreffen).
 • Planning evenementen 2018 en de uitvoering daarvan.
 • Financieel jaarverslag 2017 penningmeester.
 • Verslag kascontrole commissie.
 • Aanstellen nieuwe kascontrole commissie 1e man, aanstellen nieuwe 2e man/vrouw.
 • Begroting 2018 door penningmeester.
 • Rondvraag.
 • Uitreiken motivatieprijs.
 • Sluiting 16.30 aansluitend de nieuwjaarsreceptie

Met vriendelijke groet,

Rob van der Meer
Voorzitter Dpa-Holland.

www.dpa-holland.nl
voorzitter@dpa-holland.nl

MENU