Generaaltjes.nl

Post 45 of 72
Generaaltjes.nl

Beste groene vrienden, het is zo ver.
De website is nu in de lucht. Nico heeft de afgelopen maand vele uren achter het scherm door gebracht.
Een compleet nu website geprogrammeerd. zie hier het resultaat.
www.generaaltjes.nl
De website is te benaderen middels te koop of rechtstreeks.

MENU