DPA (1)

 

Algemene voorwaarden evenementen:

 1. Bij opgave voor een evenement bent u verplicht de inschrijfkosten te voldoen (indien van toepassing).
 2. Het inschrijfformulier dient correct ingevuld te worden en is de enige manier om in te schrijven en deel  te nemen aan een evenement.
 3. Bij betreden van het evenemententerrein dient u zich te melden bij de organisatie.
 4. Uitgereikt polsbandje dient u te dragen (indien van toepassing).
 5. Door deel te nemen aan een evenement geeft u automatisch toestemming om foto’s waar u mogelijk op staat te gebruiken voor de DPA website, DPA Facebookpagina en en/of andere media. Bij bezwaar dient u dit schriftelijk te melden bij het bestuur van DPA.
 6. Het is verboden sneller te rijden dan 5 km/u op het evenemententerrein (uitsluiting is mogelijk), denk aan uw eigen veiligheid en vooral aan die van anderen.
 7. De bestuurder van een voertuig dient in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs.
 8. Uw voertuig dient te zijn verzekerd en een geldige APK indien van toepassing.
 9. Uw voertuig dient te voldoen aan de gesteld DPA criteria.
 10. Geen onnodige toeters en bellen op uw voertuig welke niet gerelateerd zijn aan de hobby.
 11. Het is verboden met alcohol op achter het stuur plaats te nemen.
 12. Onder gestalde voertuigen dient u voor een olie opvangvoorziening te zorgen, milieudoeken te verkrijgen bij de organisatie voor € 2,00.
 13. Niet met de auto buiten het aangegeven parcours rijden.
 14. Volg de route van het parcours, indien aangegeven.
 15. U neemt deel aan het evenement voor eigen risico en is aansprakelijk voor de door hem/haar veroorzaakte schade.
 16. Volg de aanwijzingen van de organisatie op.
 17. Geen afval uit de voertuigen gooien.
 18. Bij verlaten van het evenemententerrein neemt u zelf uw afval mee.

 

Het bestuur van DPA-Holland

Versie 2  maart 2018

MENU