DPA is aangesloten bij Federatie Historische Automobiel en Motorfietsclubs

Secretariaat:
Kosterijland 15
3981AJ Bunnink
Tel.: 030-6595370
Fax.: 030-6570750

Inlichtingen:
Telefoon: 0343 43 73 03
E-mail: secretariaat@fehac.nl
Internet: www.fehac.nl

Bestuur
Voorzitter Bert de Boer –  voorzitter@fehac.nl
Vice-voorzitter Cander van der Veer  –  vice-voorzitter@fehac.nl
Secretaris Roel Augusteijn –  secretaris@fehac.nl
Secretariaat Willeke Wallet / Henk Boons – secretariaat@fehac.nl

Commissie Bedrijfsvoertuigen (cBV) Henk Boons –  cbv@fehac.nl

MENU