De vereniging heeft ten doel:

a. Het verzamelen, restaureren en koesteren van militaire voertuigen, welke ouder zijn dan 25 jaar.
b. Het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Zij trachten dit te bereiken door:

a. Het houden van bijeenkomsten, optochten, ritten en het organiseren van evenementen waarbij de voertuigen centraal staan.
b. Het verlenen van medewerking aan optochten en/of manifestaties om het publiek de voertuigen te tonen.
c. Het rondsturen van een nieuwsbrief aan de leden, betreffende de activiteiten van de vereniging.
d. Het onderhouden van contacten en met gelijkgerichte verenigingen, die de hiervoor vermelde doelstelling onderschrijven.
e. Het aanmoedigen, stimuleren en adviseren bij restauratie- en renovatiewerkzaamheden aan de voertuigen.
f.  Verder alles wat kan bijdragen tot het gestelde doel.

MENU