Om lid te worden  of deel te nemen aan evenementen van DPA-HOLLAND zal uw voertuig(en) moeten voldoen aan de eisen welke DPA-HOLLAND stelt. De informatie is te vinden in de statuten en het huishoudelijk regelement op deze site. U treft hieronder een pdf-bestand “DPA voertuigvignet aanvraag” hierin kunt u vast kennisnemen van de procedure van de keuring. Hieraan vast zit ook het keuringsformulier welke tijdens de keuring gebruikt wordt. Zo bent u vast op de hoogte op welke punten uw voertuig getoetst gaat worden. Om een voertuig keuring aan te vragen kunt u bij de voorzitter het invulformulier opvragen (voorzitter@dpa-holland.nl)

DPA Voertuig keuring aanvragen

MENU