Algemene ledenvergadering 25-1-20

Post 3 of 72
Algemene ledenvergadering 25-1-20

25 jan. de jaarlijkse ledenvergadering. De ALV blijkt toch altijd weer een mooie aftrap te zijn voor het nieuwe seizoen, een mooie opkomst. De gastspreker de Coen Cornelissen. Hij is adviseur vliegtuigbergingen bij ECG bv. In de luchtoorlog zijn ongeveer 7000 vliegtuigen neergestort. Hiervan konden 2000 niet geruimd worden. In 400 van deze vliegtuigen bevinden zich nog stoffelijke resten van de bemanning. Van deze 400 worden er 60 geborgen via het Nationaal bergingsprogramma. Na een stukje theoretische achtergrond, krijgen we foto’s uit de praktijk te zien van bergingen. Coen vertelt enthousiast over zijn werk. Zodoende kregen we een stukje inzicht in hetgeen er gebeurt tijdens een vliegtuigberging. Als dank hiervoor kreeg Coen een DPA-schildje, een bos bloemen en een flesje. Daarna het officiële gedeelte, er werd door Wessel een terugblik gegeven over het afgelopen jaar.
2020 wordt een bijzonder jaar met veel herdenkingen. De nieuwe evenementen worden eruit gepikt met een stukje extra uitleg. De voertuig keuringen en voertuigschildjes werd ook extra belicht. De plusprijs was voor Henri en Caroline. We hebben ook een mooie voertuigvlag laten maken met het 75 jaar logo erop. Tijdens de ALV hebben de aanwezige leden dit voertuigvlaggetje mogen ontvangen. De andere leden krijgen dit uitgereikt op de komende evenementen. 

MENU