Contacten

Voorzitter: Rob van der Meer – voorzitter[at]dpa-holland.nl

Vicevoorzitter: Lou Spijker – vicevoorzitter[at]dpa-holland.nl

Secretaris: Wessel Walles – secretaris[at]dpa-holland.nl

Penningmeester: Willemien Weits – penningmeester[at]dpa-holland.nl

Algemeenlid/contactpersoon defensie: Marc Methorst – marc.methorst[at]dpa-holland.nl

Clubartikelen: Aty Spijker en Wendy Methorst
Tijdens evenementen op clubaanhanger aanwezig

Webmaster: Lou Spijker – webmaster[at]dpa-holland.nl

Keurmeesters voertuigen: Erik Buitenweg en Peter van den Berg – keurmeester[at]dpa-holland.nl

Defensie zaken: Marc Methorst – defensie[at]dpa-holland.nl of marc.methorst[at]dpa-holland.nl

Generaaltjes.nl: Nico Wolters – generaaltjes[at]dpa-holand.nl

Redactie Black-Out: redactie[at]dpa-holland.nl

Uit veiligheidsoogpunt hebben geen actieve links op de site staan [at] = @

MENU