Contacten

Voorzitter: Rob van der Meer – voorzitter@dpa-holland.nl

Vicevoorzitter: Lou Spijker – vicevoorzitter@dpa-holland.nl

Secretaris: Wessel Walles – secretaris@dpa-holland.nl

Penningmeester: Willemien Weits – penningmeester@dpa-holland.nl

Algemeenlid/contactpersoon defensie: Marc Methorst – marc.methorst@dpa-holland.nl

Clubartikelen: Aty Spijker en Wendy Methorst
Tijdens evenementen op clubaanhanger aanwezig

Webmaster: Lou Spijker – webmaster@dpa-holland.nl

Keurmeesters voertuigen: Erik Buitenweg en Peter van den Berg – keurmeester@dpa-holland.nl

Defensie zaken: Marc Methorst – defensie@dpa-holland.nl of marc.methorst@dpa-holland.nl

Generaaltjes.nl: Nico Wolter – generaaltjes@dpa-holand.nl

Redactie Black-Out: redactie@dpa-holland.nl

Uit veiligheidsoogpunt hebben geen actieve links op de site staan.

MENU